За нас

Фирмата е основана през 1992 година като “ ЕТ – Красимир Василев – МАРК “ с основна дейност – проектиране, геодезични дейности и кадастър.

През 2005 година колектива се увеличава, което респективно променя наименованието на фирмата на “ МАРК ПРОЕКT ООД ” със същия предмет на дейност.

“МАРК ПРОЕКT ООД” разполага с високоточни геодезически инструменти –SOKKIA, TRIMBLE GPS ,както и автомобил с висока проходимост.

Продуктите на геодезическите измервания и проекти се обработват на AUTODESK LAND, AUTOCAD CIVIL 3D, MKAD и TPLAN.

Главната цел на фирмата е качествено извършване на заданието поставено от Възложителя в зададения срок.