Проекти

  • Проектиране на Метрополитен – София – Първи диаметър, втори радиус ; Втори Метродиаметър от бул.”Джеймс Баучер” до ул. „Филип Кутев”
  • Участие в геодезически дейности на пътни участъци: Пътен тунел „Витиня”, „Драган Цанков” , Околовръстен път на гр.София – Южна дъга ;
  • Реконструкция на бул.”Т.Каблешков”, бул.”Данаил Николаев”, бул.”Цар Борис ІІІ”; Корекции на р.” Владайска”. Реконструкция на улична мрежа в общ. Чипровци, общ Чавдар; общ.Ценово , обл. Русе;общ. Тервел, обл. Русе и др.
  • Реконструкция на уличната и ВиК мрежа – гр. Пирдоп, гр. Созопол и др.
  • Участие в геодезически дейности при проектиране на Българевско газово находище-в участъка от с.Българево до гр.Каварна;
  • Участие в геодезически дейности при проектиране водопровод и канализация в гр. Своге, гр. Божурище, гр. Драгоман. Паспортизиране на Ляв и Десен Перловскси колектор и техните Дубльори и др.
  • Вертикална планировка на площадките на ПСОВ с. Челопеч , гр.Провадия, гр. Габрово, гр.Исперих, гр. Созопол, гр.Костинброд и гр. Белоградчик, на площадката на ПСОВ и КПС гр. Русе;
  • Участие в геодезически дейности за корекции на реки, рекултивация на хвостохранилища и следене на деформации; Вертикални планировки и генпланове на множество обекти