самостоятелни обекти

Самостоятелни обекти – отделяне и нанасяне.

Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Не са самостоятелни обекти общите части и помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения, обслужващи самостоятелните обекти в сградата.

Наш геодезист ще измери контура на обекта, след което ще бъде подаден за нанасяне .

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата след подаване на документите в АГКК

  • обикновена услуга – 1 месец
  • бърза услуга – 10 работни дни
  • експресна услуга – 3 работни дни.

.