Трасиране на имотни граници – ПИ / УПИ

Трасиране на имотни граници – ПИ / УПИ